Soutěž s Jihočeskou televizí

Výherci soutěže s Jihočeskou televizí:

Video ze slavnostního předávání cen naleznete ZDE

Seznam výherců:

  1. Michaela Jurčíková - hlavní cena luxusní benzínová sekačka STIGA Combi 48 SQ BW
  2. Helena Kožíšková - benzínový vyžínač STIGA ST28J
  3. Jiří Palek - plotostřih STIGA SHT 600
  4. František Šindelář - sekera Fiskars X17
  5. Jan Dítko - sekera Fiskars X11

Slavnostní předání cen za účasti Jihočeské televize proběhlo v pondělí 10.6. 2013 v 16 hodin v sídle společnosti: ELVA PROFI s.r.o., Rudolfovská 107/465, České Budějovice, 370 01


Podmínky soutěže

I. Obecná ustanovení

Organizátorem soutěže (dále jen „soutěž“) je ELVA PROFI s.r.o., se sídlem Rudolfovská 107/465, České Budějovice, 370 01, IČ 26086654 (dále jen „organizátor“). Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky starší 18 let, plně způsobilá k právním úkonům. Za osobu starší 18 let se považuje osoba, jež dovršila 18 let věku nejpozději v den předcházející dni odeslání soutěžní odpovědi dle těchto pravidel. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla. Vyplněním soutěžního emailu s odpověďmi a kontaktem se příslušná osoba zavazuje dodržovat bez výhrad pravidla soutěže.

II. Průběh soutěže

Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo akceptuje pravidla soutěže, splní podmínky uvedené v bodu I. těchto pravidel a dále splní následující podmínky: Správně odpoví prostřednictvím řádně vyplněného emailu na 3 soutěžní otázky ve formátu (např. 1a, 2a, 3a) pod jedním jménem.

Soutěž začíná dnem 5.5.2013 zveřejněním na JTV a na www.elvaprofi.cz a končí 19.5.2013. Správné odpovědi posílejte od 15.5.2013 do 24.5.2013 na email soutez@jihoceskatelevize.cz. Jako předmět uveďte: Soutěž s ELVA PROFI na JTV. Do emailu napište Vaše odpovědi na jednotlivé otázky a nezapomeňte dopsat Vaše celé jméno, adresu, telefonní číslo a email. Organizátor nezařadí do soutěže emaily došlé po tomto datu. Vyhodnocení soutěže proběhne 5.6.2013 za přítomnosti notáře, který dohlédne na průběh losování výherce daných cen. Ceny budou výhercům předány při slavnostním předání v měsíci červnu v sídle společnosti ELVA PROFI s.r.o. Výherci budou zveřejněni na JTV a na www.elvaprofi.cz.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek pro účast ve hře a posouzení nároku na výhru. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

III. Ceny

Ceny výhercům věnuje organizátor. Seznam cen je uveden na www.elvaprofi.cz. Ceny přebírají výherci na své vlastní riziko a převzetím ceny přebírá výherce plnou odpovědnost za případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly použitím či využitím ceny vzniknout. Organizátor soutěže v žádném případě neodpovídá za žádné škody způsobené výhercům nebo třetím osobám cenami nebo za žádné škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím těchto cen.

IV. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

Účastí v soutěži každy účastník souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn užít jména a příjmení a kontaktních údajů účastníků soutěže. Organizátor soutěže je oprávněn zveřejnit jméno a příjmení výherců soutěže na těchto webových stránkách a ve svých propagačních materiálech v tištěné i elektronické podobě. Kontaktní údaje účastníků soutěže nebudou zveřejněny a slouží pouze pro potřebu organizátora. Organizátor je oprávněn použít kontaktní údaje k informování účastníků o výsledcích soutěže.

ELVA PROFI s.r.o., České Budějovice
Prodej, půjčovna a servis strojů a nářadí

Hodnocení obchodu na Zboží.cz